thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH BARTON VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3785 7614 – 3785 6983
Fax: (024) 3785 7615
Hotline: 0243 785 7614
Email: sonbarton@gmail.com
Website: www.sonbarton.com

Gửi thông tin liên hệCÔNG TY TNHH SƠN BARTON VIỆT NAM